KONTAKTY

 

tel. 797 279 643

e-mail:
sklep@chodzikowo.pl

Regulamin Sklepu

 

SKLEP INTERNETOWY CHODZIKOWO działający pod adresem www.chodzikowo.pl jest prowadzony
przez Firmę Sklep Internetowy Chodzikowo Firma jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej
 posiada nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP): 835-110-26-35 oraz numer statystyczny Regon: 101477066
 
Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 
 INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o towarach oraz ceny, znajdujące się na stronie www. chodzokowo.pl stanowią ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Ceny towarów w sklepie internetowym Chodzikowo zawierają podatek VAT.
Złożenie zamówienia przez stronę www.chodzikowo jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.
Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu.
Wszystkie wymiary podane w opisie przedmiotu są wymiarami przybliżonymi 
Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Chodzikowo oznacza akceptację postanowień regulaminu.
 
WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY
Podstawowym warunkiem dokonania zakupu jest złożenie zamówienia.
W sklepie internetowym Chodzikowo zamówienia można składać w następujący sposób:
poprzez poprawne złożenie zamówienia przez stronę www.chodzikowo.pl - klikając w link "do koszyka" znajdujący się przy opisie produktu.
Po dodaniu wszystkich wybranych produktów do koszyka należy postępować zgodnie z instrukcjami, które umieszczone są na stronach sklepu,
przesyłając zamówienie na adres elektroniczny sklepu chodzikowo@wp.pl podając następujące dane: symbol,
nazwę i ilość wybranych produktów oraz dane kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania) i adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego,
telefonicznie pod nr 797 279 643, podając następujące dane: symbol, nazwę i ilość wybranych produktów
oraz dane kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania) i adres dostawy,
jeśli jest inny niż adres zamawiającego.
Złożone zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Przed realizacją mogą być potwierdzane telefonicznie lub mailowo przez obsługę sklepu.
Złożenie zamówienia wymaga podania danych osobowych - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych".
 
SPOSOBY PŁATNOŚCI
W sklepie internetowym Chodzikowo za dokonane zakupy można zapłacić w następujący sposób:
dokonując przelewu na niżej wskazany numer konta bankowego
Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
Numer konta: 86 9291 0001 0054 3682 3000 0010
Tytuł przelewu: Zapłata za ... (nr zamówienia + data)
Płacąc przy odbiorze przesyłki.
 

PRZESYŁKI


Koszt przesyłki to niestety nie tylko opłata za wysyłkę w jej cenę wchodzi również karton - koperta -

 

taśma samoprzylepna - folia strecz.


Zakupienie u nas towaru, oznacza,że zgadzają się Państwo na zawarcie , przez nas ,

 

na podstawie udzielonego nam

 

pełnomocnictwa, w Państwa imieniu i na Państwa rachunek,

 

Umowy o świadczenie usług pocztowych, kurierskich.

 

Faktyczne koszty przesyłki nie stanowią przychodu sprzedającego i nie podlegają opodatkowaniu PD.

 

 Szanowny Kliencie informujemy, że  zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 zmienia się regulamin zakupów drogą wysyłkową w naszym sklepie.  

 

Poniżej następuję: 

Reklamacja:  

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@chodzikowo.pl

 lub w formie pisemnej na adres 

Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduję się na stronie „o mnie” jako załącznik nr 2. 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający z

wraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 
Towar powinien być dobrze zabezpieczony i wysłany na adres siedziby firmy. 
Towar odsyłają Państwo na swój koszt. W przypadku uznania reklamacji koszty zostaną zwrócone.  
Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 

W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności oprócz kosztu odsyłania towaru

 które pokrywa kupujący. 
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres 

email:sklep@chodzikowo.pl  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.  

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduję się na stronie „o mnie” jako załącznik nr 1 . 

Każdy zwracany towar musi posiadać wypełniony dokument. 

Przesyłkę należy nadać na adres siedziby sprzedającego. 
Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. 
Dokument powinien zawierać  
 [adres sprzedającego] 
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . 
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . 
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] 
Login Allegro: [login kupującego] 
Adres: [adres kupującego] 
Data: [data odstąpienia od umowy] 
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]  

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać

 tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 


Brak odstąpienia od umowy: 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej  nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, 

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę

 utraci prawo odstąpienia od umowy; 
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli,

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji

 i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim

 przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.

 Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  

znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce 

Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

 

 

Zakupienie u nas towaru, oznacza,że zgadzają się Państwo na zawarcie , przez nas , na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa,

w Państwa imieniu i na Państwa rachunek, Umowy o świadczenie usług pocztowych pocztowych, kurierskich.

 

Faktyczne koszty nie stanowią przychodu sprzedającego i nie podlegają opodatkowaniu PD.

 
OpenCart Sklep Internetowy CHODZIKOWO.PL © 2018 | Designed By Hekimabi